خانه / دسته های اشتراک

دسته های اشتراک

گزارش هفته‌وار راصد تلفات و خسارات ناشی از جنگ و حوادث امنیتی به جهت‌های درگیر جنگ و غیرنظامیان افغان را به شکل دقیق تعقیب می‌نماید. آمار تلفات جنگ در این گزارش‌ها بربنیاد معلومات منابع حکومت افغانستان، منابع طالبان، شاهدان عینی در مناطق حوادث و سایر منابع موثق ارگان‌های مختلف، جمع‌آوری می‌گردد. این گزارش حاوی تحلیل قضایای مهم امنیتی و وضعیت کلی کشور نیز می‌باشد. هدف اساسی این گزارش‌ها، جلب توجه نخبه‌گان، حاکمان و جهت‌های مسؤول در کشور و جهت‌های بین‌المللی به خسارات سنگین جنگ جاری در افغانستان است. بنابراین، از شما تقاضامندیم تا با اشتراک در گزارش هفته‌وار راصد، مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد را در دستیابی به این هدف یاری رسانید و در استمرار این کار علمی و بازتاب درد مردم ستم‌دیدۀ افغانستان سهیم شوید. تشکر!


انتخاب دسته اشتراک


 

ماهانه
$10
اشتراک
شش ماهه
$50
اشتراک
سالانه
$90
اشتراک