خانه / در بارۀ مرکز

در بارۀ مرکز

مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد

مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد یک نهاد پژوهشی مستقل، غیر انتفاعی و غیر حکومتی است که توسط گروهی از پژوهشگران و دانشمندان افغان تاسیس گردیده است. قاصد توسط بورد علمی متشکل از استادان پوهنتون‌ها و شخصیت‌های علمی وسیاسی کشور رهبری می‌شود.

 

دورنما

قاصد به هدف پژوهش‌های دقیق، تخصصی و بی‌طرفانه در مورد سیاست‌ها و رویدادهای مهم مربوط به افغانستان، منطقه و جهان و از طریق آن برای اصلاح پالیسی‌ها فعالیت می‌کند.

 

مأموریت

 • بازتاب واقعیت‌ها از طریق پژوهش‍های واقعبینانه در عرصه‌های مختلف به منظور بهبود پالیسی‌ها، سازگاری آنها با میدان عمل و تاثیرگذاری بیشتر آنها.
 • بازتاب تاثیرگذاری‌های متقابل کشورهای منطقه و جهان با افغانستان به منظور استحکام ثبات همه‌جانبه در افغانستان و منطقه.
 • کار مشترک با مراکز پژوهشی افغانستان و منطقه به منظور تاثیرگذاری بیشتر یافته‌های پژوهشی و مواقف ملی و منطقوی در رابطه به قضایای مهم و سرنوشت‌ساز.

 

پالیسی پژوهش‌ها

این مرکز به هدف بازتاب تصویر حقیقی واقعیت‌ها تاثیر هیچ جهتی را نپذیرفته و پژوهش‌های بی‌طرفانه و مبتنی بر واقعیت‌ها را انجام می‌دهد. قاصد باورمند است که با این روش خویش، در جلب توجه جهت‌های پالیسی‌ساز و حاکم کشور به رسالت و مسؤولیت آنها برای بهبود و اصلاح سیاست‌ها و راه‌کارها، از نقش سازنده‌ و مؤثری برخوردار است.

 

ساحات تمرکز پژوهش‌ها

 • خسائر جنگ: جنگ جاری در افغانستان از مشکلات اساسی کشور محسوب می‌گردد که تمام عرصه‌های دیگر را تحت تاثیر خویش قرار داده است. قاصد با توجه به درک رسالت خویش، پژوهش‌ها و فعالیت‌های تحقیقی خویش را به خسارات و زیان‌های سنگین جنگ برای افغانستان و منطقه متمرکز نموده است تا از این راه ذهنیت عمومی را علیه جنگ بسیج نموده و آنرا در جهت تلاش برای خاتمۀ جنگ در افغانستان فعال نماید.
 • خسائر غیرنظامیان: قاصد در عرصۀ خسارات جانی غیرنظامیان توجهی خاصی دارد و در فعالیت‌های تحقیقی خویش، تلفات غیرنظامیان افغان را به گونۀ دقیق متابعت و بازتاب می‌نماید تا از یک‌سو جهت‌های جنگ را متوجه مسؤولیت انسانی آنان ساخته و از سوی دیگر، توجه نهادهای حقوق بشری در داخل و خارج از کشور را به این معضل معطوف دارد.
 • تلاش‌های صلح: قاصد برای ختم جنگ و بیرون رفت از بن‌بست موجود در روند صلح، فعالیت‌های تحقیقی خویش را روی تقدیم راه‌حل‌‌ها و توفیق تلاش‌های صلح در کشور متمرکز نموده است. قاصد در این عرصه، تمام تلاش‌ها و مذاکرات صلح را به شکل دقیق متابعت و جهت بهبود و سمت‌دهی آن، ارزیابی و تحلیل می‌نماید. در نتیجۀ تحلیل و انعکاس آراء اهل نظر، برای بن‌بست‌ها در مراحل مختلف بیرون رفت‌ها را ارائه می‌کند و از این طریق با نهادهای فعال در عرصۀ صلح از نزدیک کار می‌کند.
 • حکومتداری: حکومتداری ضعیف در کشور باعث نابسامانی‌ها در ساحات متعدد زنده‌کی گردیده است. در حالیکه آیندۀ درخشان کشور منوط به حکومتداری خوب و مدیریت درست امکانات کشور می‌باشد، قاصد با توجه به اهمیت حکومتداری خوب و تاثیرات مثبت آن روی امنیت، ثبات و انکشاف همه‌جانبه در افغانستان و منطقه، در مورد آسیب‌شناسی پالیسی‌های دولت تحقیق و پژوهش نموده و راه‌حل‌های مناسب را پیشنهاد می‌کند، تا بتواند از این طریق به حکومتداری خوب در کشور کمک نماید.
 • ترجمه و متابعت تحقیقات علمی: مرکز با توجه به اهمیت تحقیق و کم توجهی به این عرصه در افغانستان، متابعت تحقیقات علمی در کشور را داخل عرصه‌های کاری خویش نموده تا با تقویت این عرصۀ مهم و تسهیل دسترسی به معلومات و تحقیقات انجام یافته در کشور کمک نماید.

در حال حاضر در پوهنتون‌ها و مراکز علمی، تحقیق‌های علمی صورت می‌پذیرد که آنرا استادان به منظور ترفیعات علمی و یا محصلین جهت دست‌یابی به سند فراغت به خصوص در دوره‌های ماستری و دکتورا انجام می‌دهند و یا هم منحیث برنامه‌های علمی و تحقیقی در مراکز پژوهشی به نشر می‌رسد. قاصد در این مورد بانک معلوماتی تحقیقات علمی را آماده می‌کند تا از یک‌سو زمینه‌ساز اجتناب از تکرار تحقیقات علمی در کشور گردد و از سوی دیگر دسترسی و استفاده از تحقیق‌های انجام یافته را آسان و میسر سازد.

قاصد جهت استفاده از تجارب مثبت سائر کشورها و نوآوری‌های آنها در عرصۀ علم و معرفت، نمونه‌های ارزنده و سازگار به محیط کشور را به زبان‌های ملی درآورده و به نشر می‌سپارد.

 

وسائل و فعالیت‌ها

قاصد برای رسیدن به اهداف خویش از طریق فعالیت‌های ذیل تلاش می‌ورزد:

 • ژورنال پژوهشی: قاصد برای بررسی و پژوهش در عرصه‌های مختلف، مقالات تحقیقی پژوهشگران و دانشمندان متخصص را در ژورنال شش ماهۀ تحکیم شده به زبان‌های ملی و بین‌المللی به نشر می‌رساند.
 • مقالات تحقیقی و تحلیلی: قاصد به منظور تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و انکشاف آن در عرصه‌های ذیل مقالات تحقیقی و تحلیلی را آماده و نشر می‌نماید:

بررسی پالیسی‌ها: قاصد از طریق پژوهش در مورد پالیسی‌های عرصه‌های مختلف، مشکلات، کاستی‌ها، فرصت‌ها و موانع موجود در سکتورهای مهم را بازیابی نموده و برای بهبود آن، راه‌حل‌ها و پیشنهادات دقیق و مبتنی بر تحقیق را در مقالات تحقیقی خویش ارائه می‌دهد.

تحلیل حوادث مهم: قاصد به منظور تحلیل و ارزیابی، رویدادهای مهم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را متابعت می‌نماید و موانع، فرصت‌ها و سایر ابعاد آنرا در مقالات تحلیلی خویش ارائه می‌نماید.

 • گزارش‌های تحقیقی: قاصد به منظور انعکاس وضعیت واقعی در عرصه‌های مختلف، گزارش‌های پژوهشی منظم و مقطعی ذیل را به نشر می‌رساند:

گزارش‌های تحقیقی مقطعی: قاصد در مورد حوادث مهم و قضایای سرنوشت‌ساز کشور گزارش‌های پژوهشی را آماده و نشر می‌نماید تا به اصلاح و بهبود پالیسی‌ها در زمینه‌های مختلف کمک کند.

گزارش‌های تلفات جنگ: قاصد به هدف انعکاس واقعی تاثیرات و خسارات سنگین جنگ جاری در کشور، گزارش‌های ویژه و تفصیلی حوادث مهم امنیتی و همچنان گزارش‌های هفته‌وار، ماهانه و سالانۀ تلفات غیرنظامیان و جهت‌های درگیر در جنگ جاری را به نشر می‌رساند.

 • نظرسنجی‌ها و سروی‌ها: قاصد به هدف بازتاب نظریات مردم در مورد پالیسی‌های حکومتی و سائر فعالیت‌ها و واقعیت‌ها در جامعه، سروی‌ها و نظرسنجی‌های دقیق و بی‌طرفانه را انجام می‌دهد که در کنار استفاده در پژوهش‌ها و انتشارات خویش، نتائج و یافته‌های آن را به شکل مستقل نیز نشر می‌نماید.
 • کنفرانس‌ها و میزهای گیرد: قاصد برای تحقیق همه‌جانبه و مؤثر قضایای سرنوشت‌ساز در سطح کشور و منطقه، بحث‌های تحقیقی متخصصان و مقام‌های مربوطه را برگزار می‌نماید و یافته‌های آن را به منظور استفاده توسط جهت‌های پالیسی‌ساز از طریق نشرات مرکز، رسانه‌ها و سایر راه‌ها به نشر می‌سپارد.