خانه / بایگانی برچسب: شمولیت

بایگانی برچسب: شمولیت

ویژگی‌های بنیادین ادارۀ دولتی معاصر

نویسنده: عبدالباری کبیری بدون در نظرداشت موضع ایدیولوژیک یا نظام سیاسی حاکم، دولت‌های معاصر کاملاً متعهد اند به انجام وظایف خویش در قبال مردم در راستای رهبری موثر، حفظ نظم و ارائۀ خدمات عامه. ملت‌ها خواستار داشتن یک دولت فعال، حاکمیت قانون و پاسخگویی بیشتری در مدیریت دارایی‌های عامه هستند. …

ادامه نوشته »