خانه / اوونيز راپور / گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۲۴–۳۰ اپریل ۲۰۲۰م)

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۲۴–۳۰ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۱

یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید.

مقدمه

در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۵ الی ۱۱ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد این گزارش، در این هفته حدود ۳۰۳ تن در نقاط مختلف کشور کشته و ۲۲۷ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

بربنیاد آمار گزارش، میزان مجموعی تلفات جنگ در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. هفتۀ گذشته ۶۵۲ تن در تمام نقاط کشور کشته و زخمی شده بودند، ولی در این هفته مجموعا ۵۳۰ تن کشته و زخمی شده‌اند.

در جانب نیروهای حکومتی میزان تلفات نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. خونین‌ترین رویدادهای تلفات نیروهای افغان در ولایت‌های بادغیس، سمنگان، تخار و لوگر رخ داد، و در حملات مخالفین مسلح دولت در این ولایات ۳۳ سرباز امنیتی کشته و ۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

میزان تلفات غیرنظامیان اما در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته نشانگر افزایش است. خونین‌ترین رویدادهای تلفات ملکی در ولایت‌های غزنی، فاریاب و کابل رخ داد که حداقل ۱۱ فرد ملکی در آن کشته شدند.

در جانب دیگر، تلفات مخالفین مسلح دولت نیز نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. تلفات بیشتر جنگجویان طالبان در ولایت‌های غور، فاریاب، لوگر و بادغیس بوده است.

در این گزارش، آمار و تفصیلات تلفات نیروهای افغان، مخالفین مسلح دولت و غیرنظامیان افغان را می‌خوانید. در بخش اخیر گزارش به تحلیل رویدادهای مهم امنیتی و وضعیت امنیتی کشور نیز پرداخته شده است.

تلفات نیروهای افغان

۲۴ اپریل:

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ لامان شهر قعلۀ نو، مرکز ولایت بادغیس، ۱۳ پولیس محلی کشته شدند.

۲۵ اپریل:

در اثر یک انفجار ماین در داخل قرارگاه پولیس محلی در ولسوالی درۀ صوف ولایت سمنگان، یک پولیس کشته و ۴ تن دیگر زخم برداشتند.

طالبان مسلح بر پوستۀ امنیتی پولیس در ولسوالی دند ولایت قندهار حمله کردند، که در نتیجۀ آن یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در منطقۀ حیدرآباد ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان، ۲ نیروی طرفدار دولت کشته و ۴ تن آنان زخم برداشتند.

در منطقۀ عرض‌بیگی در مربوطات حوزۀ چهارم امنیتی شهر کندز، در درگیری ناشی از مشاجرۀ لفظی میان نیروهای افغان، یک سرباز اردوی ملی کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند.

۲۶ اپریل:

در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ سنگ مرمر ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، ۵ پولیس کشته شدند.

در پی یک درگیری میان نیروهای پولیس و طالبان مسلح در شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، ۴ پولیس کشته و ۷ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نوآباد ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، یک سرباز اردوی ملی کشته شد.

در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان، طالبان مسلح یک پولیس را به ضرب گلوله کشتند.

در پی یک حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، ۲ سرباز پولیس محلی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

۲۷ اپریل:

در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان، ۳ سرباز اردوی ملی و یک پولیس کشته و ۳ سرباز دیگر زخم برداشتند.

همچنان در شاهراه جوزجان در حملۀ طالبان مسلح یک سرباز امنیتی زخم برداشت.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در بندر ینگی قلعۀ ولسوالی بهاوالدین ولایت تخار، ۴ پولیس محلی کشته و ۴ تن دیگر زخم برداشتند.

مهاجمان مسلح در منطقۀ میرزاعلی ولسوالی قادس ولایت بادغیس، پوسته‌های نیروهای افغان را مورد هدف قرار دادند که در نتیجۀ آن ۲ پولیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی چهار درۀ ولایت کندز، ۲ سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

یک سرباز امنیت ملی در شلیک طالبان مسلح در مرکز ولسوالی گلران ولایت هرات کشته شد.

در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده‌ای در منطقۀ میدانک شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور، یک سرباز اردوی محلی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

۲۸ اپریل:

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح بر یک پوستۀ امنیتی در مربوطات حوزۀ چهارم شهر گردیز ولایت پکتیا، ۴ پولیس کشته شدند.

در نتیجۀ حملات طالبان مسلح بر پوستۀ نیروهای افغان در ولسوالی کشک کهنۀ ولایت هرات، یک سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

۲۹ اپریل:

در حملۀ طالبان مسلح بر پوسته‌های نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی درۀ صوف بالای ولایت سمنگان، ۹ سرباز خیزش مردمی کشته و ۹ تن دیگر زخم برداشتند.

طالبان مسلح در منطقۀ غوریزی ولایت پکتیا، بر پوستۀ نیروهای افغان حمله کردند که در نتیجۀ آن ۲ سرباز امنیتی کشته و  ۳ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، یک سرباز امنیتی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

در پی درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی های شیرین تگاب و خان چهار باغ ولایت فاریاب، یک سرباز اردوی ملی و ۲ پولیس کشته و یک تن دیگر زخمی شد.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خروار ولایت لوگر، ۲ سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کجران ولایت دایکندی، یک سرباز پولیس محلی کشته و یک سرباز دیگر زخم برداشت.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در مربوطان حوزۀ سوم امنیتی شهر کندز، ۴ سرباز اردوی ملی کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح بر پوسته‌های نیروهای افغان در منطقۀ خارستان ولسوالی مقر ولایت بادغیس، یک پولیس کشته و یک تن دیگر زخم برداشت.

طالبان مسلح در ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، ۲ پولیس را به ضرب گلوله کشتند.

طالبان مسلح در ولسوالی کهسان ولایت هرات دو سرباز اردوی ملی را نخست ربوده و سپس در ولسوالی غوریان آنها را کشتند.

در نتیجۀ درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، ۴ پولیس محلی و ۲ سرباز اردوی محلی کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نو آباد ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، ۴ پولیس کشته و ۳ تن دیگر زخم برداشتند.

۳۰ اپریل:

در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده‌ای در ولسوالی ناوۀ ولایت هلمند، رئیس استخبارات امنیت ملی همراه با یک محافظ اش کشته و ۲ سرباز دیگر زخم برداشتند.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح بر پوسته‌های نیروهای افغان در منطقۀ لاله‌گذر ولسوالی بهاوالدین ولایت تخار، ۵ پولیس محلی کشته و ۷ تن دیگر زخم برداشتند.

طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد ولایت کندز، بر پوسته‌های نیروهای افغان حمله کردند که در نتیجۀ آن ۳ پولیس کشته و ۷ تن دیگر زخم برداشتند.

جدول۱: تلفات نیروهای افغان:

اسم

کشته زخمی مجموع
اردوی ملی ۲۰ ۲۶

۴۶

پولیس

۷۷ ۵۸ ۱۳۵
مجموعه ۹۷ ۸۴

۱۸۱

 

تلفات مخالفین مسلح دولت

۲۵ اپریل:

در نتیجۀ حملات هوایی و زمینی نیروهای افغان در ولسوالی شهرک ولایت غور، ۱۹ فرد مسلح مخالف دولت کشته و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند.

۲۶ اپریل:

در نتیجۀ حملات نیروهای افغان در ولسوالی‌های امام صاحب و چهار درۀ ولایت ولایت کندز، ۱۰ طالب مسلح کشته و ۵ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی برکی برک ولایت لوگر، ۷ طالب مسلح کشته شدند.

در پی درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در پل علم مرکز ولایت لوگر، ۱۱ طالب مسلح کشته شدند.

در مربوطات شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان، ۲ طالب مسلح کشته و ۳ تن دیگر زخم برداشتند.

۲۷ اپریل:

در اثر درگیری‌های نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی‌های شیرین تگاب، قیصار و خواجه سبز پوش ولایت فاریاب، ۹ طالب مسلح کشته شدند.

در پی درگیری مسلحانه در منطقۀ  میرازار ولسوالی ژیری ولایت قندهار، ۴ طالب مسلح کشته شدند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در منطقۀ نوآباد ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، ۳ مخالف مسلح دولت کشته شدند.

در نتیجۀ درگیری میان پولیس محلی و طالبان مسلح در بندر ینگی قلعه ولسوالی بهاوالدین ولایت تخار، ۲ طالب مسلح کشته و ۴ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس، ۱۰ طالب مسلح کشته و ۱۰ تن دیگر زخم برداشتند.

۲۸ اپریل:

در ولسوالی شینواری ولایت پروان مسئوول استخبارات طالبان مسلح کشته شد.

در نتیجۀ حملۀ طالبان مسلح در ولسوالی‌های گوسنفده و الغن ولایت سرپل، ۷ طالب مسلح کشته و ۵ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری مسلحانۀ میان طالبان و نیروهای افغان در ولسوالی منگجیک ولایت جوزجان، ۴ طالب مسلح کشته و ۴ تن دیگر زخم برداشتند.

دو طالب مسلح در انفجار ماین خودشان در ولسوالی دامان ولایت قندهار کشته شدند.

۲۹ اپریل:

در نتیجۀ حملۀ مسلحانۀ طالبان مسلح در ولسوالی شاه‌ولیکوت ولایت قندهار، ۸ طالب مسلح کشته و ۳ تن دیگر زخم برداشتند.

همچنان در  منطقۀ مندیگگ ولسوالی خاکریز ولایت قندهار، ۳ طالب مسلح کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند.

در نتیجۀ درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، ۴ طالب مسلح کشته و ۷ تن دیگر زخم برداشتند.

در ولسوالی خان چهارباغ ولایت فاریاب یک طالب مسلح کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی جرم ولایت بدخشان، ۶ طالب مسلح کشته شدند.

۳۰ اپریل:

در اثر یک درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خروار ولایت لوگر، ۱۳ طالب مسلح کشته و ۷ تن دیگر زخم برداشتند.

در پی یک درگیری مسلحانه میان نیروهای افغان و طالبان  مسلح در ولسوالی نوسی ولایت بدخشان، ۱۱ طالب مسلح کشته و ۸ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی کجران ولایت دایکندی، ۱۲ طالب مسلح کشته و ۶ تن دیگر زخم برداشتند.

در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در ولسوالی درۀ صوف ولایت سمنگان، ۱۲ طالب مسلح کشته و ۶ تن دیگر زخم برداشتند.

در پی درگیری مسلحانۀ نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی خان آباد ولایت کندز، ۴ طالب مسلح کشته شدند.

جدول-۲: تلفات مخالفین مسلح دولت:

نام

کشته زخمی مجموع
طالبان ۱۶۵ ۸۳

۲۴۸

داعش

ـ ـ ـ
مجموعه ۱۶۵ ۸۳

۲۴۸

تلفات غیرنظامیان افغان

۲۴ اپریل:

در نتیجۀ حملات طالبان مسلح در ولسوالی‌های صوفی قلعه، قیصار و المار ولایت فاریاب ۴ فرد ملکی کشته و ۱۰ فرد دیگر زخم برداشتند.

در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور جنگجویان مسلح بر خانۀ معاون حوزۀ اول امنیتی حمله کردند که در نتیجۀ آن برادر وی کشته شد.

۲۵ اپریل:

در نتیجۀ اصابت مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی در منطقۀ شالیز و آرزوی ولایت غزنی، یک فرد ملکی کشته و ۱۳ تن دیگر زخم برداشتند.

در نتیجۀ حملۀ افراد مسلح ناشناس در ولایت ننگرهار، یک عضو حزب اسلامی کشته شد.

در اثر اصابت مرمی هاوان بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی قادس ولایت بادغیس، یک زن کشته و یک کودک زخم برداشت.

۲۶ اپریل:

در نتیجۀ شلیک افراد مسلح ناشناس بر یک ریکشا در ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان، ۳ فرد ملکی کشته شدند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، یک فرد ملکی نیز کشته و ۳ تن دیگر زخم برداشتند.

۲۷ اپریل:

در نتیجۀ شلیک طالبان مسلح در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب، ۳ فرد ملکی کشته شدند.

در نتیجۀ پرتاب مرمی هاوان از سوی نیروهای افغان بر یک خانۀ افراد ملکی در ولسوالی آقچۀ ولایت جوزجان، یک فرد ملکی کشته و یک کودک زخم برداشت.

۲۸ اپریل:

در نتیجۀ یک حملۀ هوایی در منطقۀ بادورک مرکز ولایت غور، ۷ فرد ملکی کشته شدند.

۲۹ اپریل:

در نتیجۀ انفجار ماین جاسازی شدۀ کنار جاده‌ای در ولسوالی اندر ولایت غزنی، به شمول زنان و کودکان ۵ فرد ملکی کشته شدند.

در نتیجۀ یک حملۀ انتحاری در منطقۀ چهار آسیاب ریشخور شهر کابل، ۳ کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند.

در نتیجۀ انفجار ماین چسپکی در منطقۀ مکرویان شهر کابل، ۳ فرد ملکی کشته شدند.

در نتیجۀ شلیک یک پولیس بر افراد ملکی در منطقۀ کاکرها ولسوالی قره باغ ولایت کابل، یک تن کشته و ۲ تن دیگر زخم برداشتند.

در اثر درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی شیرین تگاب ولایت فاریاب، یک فرد ملکی کشته و ۱۵ تن دیگر زخم برداشتند.

۳۰ اپریل:

در نتیجۀ حملۀ یک فرد مسلح ناشناس در منطقۀ احمدشاه بابا مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل، پسر یک عضو مجلس نمایندگان کشته شد.

در مربوطات حوزۀ دوازدهم امنیتی شهر هرات یک فرد ملکی از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد.

در نتیجۀ انفجار مرمی هاوان در منطقۀ چونی در مربوطات مرکز ولایت لوگر، ۴ کودک کشته شدند.

جدول۳: تلفات غیرنظامیان:

اسم

کشته زخمی مجموع
غیرنظامیان ۴۱ ۶۰

۱۰۱

مجموعه

۴۱ ۶۰

۱۰۱

نتیجه و تحلیل هفته

بربنیاد آمار گزارش این هفته، از ۵ الی ۱۱ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش (۲۴ الی ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۰م) مجموعا حدود ۵۳۰ تن در مناطق مختلف کشور کشته و زخمی شده‌‌اند که از این جمع ۳۰۳ تن آنان کشته و ۲۲۷ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند.

میزان مجموعی تلفات جنگ در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. تلفات نیروهای افغان نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. هفتۀ گذشته ۱۳۱ سرباز نیروهای افغان کشته شده بودند، اما در این هفته در کل ۹۷ تن از سربازان نیروهای افغان در مناطق مختلف کشور کشته شده‌اند. میزان تلفات مخالفین مسلح دولت نیز در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است. هفتۀ گذشته ۲۳۳ تن از افراد مخالفین مسلح دولت کشته شده بودند، اما در این هفته ۱۶۵ تن از جنگجویان طالبان در مناطق مختلف کشور کشته شده‌اند. ولی میزان تلفات افراد ملکی در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته افزایش یافته است. هفتۀ گذشته تلفات مردم ملکی ۳۰ تن بود، اما در این هفته ۴۱ فرد ملکی کشته شده‌اند. (جدول-۴).

هر چند میزان مجموعی تلفات جنگ در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته کاهش یافته است، اما در کل این هفته نیز یکی از هفته‌های خونین برای جهت‌های درگیر جنگ و غیرنظامیان بود. به خصوص میزان تلفات غیر نظامیان در این هفته نسبت به هفتۀ گذشته افزایش یافته است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر یک اعلامیه گفته است که در سه ماه اول سال جاری میلادی ۵۳۳ فرد ملکی از اثر جنگ کشته و ۷۶۰ تن دیگر زخمی شده‌اند که در جمع کشته شده‌گان ۱۵۰ کودک نیز شامل اند. یوناما در گزارش خود مسؤولیت ۳۹ درصد این تلفات را به طالبان و ۳۲ درصد آنرا به دولت راجع کرده است.

در طی دو هفتۀ گذشته با توجه به افزایش تلفات جنگ، حکومت افغانستان و جامعۀ جهانی مکررا از طالبان انتفاد کرده اند که پس از امضای توافق با امریکا، حملات خویش را در میدان جنگ افزایش داده است. این وضعیت در حالی است که در سراسر جهان به دلیل شیوع ویروس کرونا صداهایی برای خواست آتش‌بس نیز بلند شده است و در افغانستان نیز از طرف‌های درگیر جنگ خواسته شده تا خشونت‌ها در میدان جنگ را کاهش دهند. سرمنشی سازمان ملل متحد ماه گذشته بخاطر شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان به شمول افغانسان از طرف‌های درگیر جنگ خواست آتش‌بس کرد که ۱۶ گروه مسلح خواست وی را قبول کرده، اما بالای طالبان انتقاد کرده است که حتی جنگ را شدت بخشیده است. در مورد اخیر، طالبان به دلیل آزاد نکردن زندانیان طالبان و ادعای ایجاد موانع در برابر گفت‌وگوهای صلح از جانب حکومت افغانستان، خواست آتش‌بس حکومت را رد کرده است.

همزمان با این وضعیت، ادارۀ تنظیم زندان‌های افغانستان تایید کرده است که در زندان پل چرخی ۷۵ مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است. پس از نشر این گزارش‌ها، طالبان نیز گفته است که اگر زندانیان آنها تلف شوند به انتقام‌گیری آنان اقدام خواهند کرد و آنگاه مسئوولیت آن به دوش حکومت افغانستان و امریکا خواهد بود. طالبان در این هفته ۵۲ زندانی حکومت را در ولایت کندز رها کردند. یکی از عوامل تاخیر در تبادلۀ زندانیان و موانع در برابر آغاز گفت‌وگوهای بین الافغانی اختلافات سیاسی بین رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله است که هنوز هم حل نشده است. اخیرا تیم داکتر عبدالله و دفتر ریاست جمهوری از پیشرفت‌هایی راجع به اختلافات سیاسی خبر داده است و انتظار می‌رود که در آیندۀ نزدیک هر دو طرف به یک توافق سیاسی خواهند رسید و گفت‌وگوهای بین الافغانی آغاز خواهد.

مرکز مطالعات استراتیژیک قاصد به عنوان یکی از ارگان‌های ناظر تلفات و خسارات جنگ در افغانستان، یک بار دیگر خاطر نشان می‌سازد که پایان دادن به خونریزی جاری و وضعیت خونبار کنونی در افغانستان در نتیجۀ خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و تفاهم بین الافغانی امکان پذیر است. بنابراین، از تمام جهت‌های بین المللی و جهت‌‌های درگیر داخلی می‌خواهیم تا با فرصت موجود برای آشتی ملی در کشور، برخورد مسؤولانه نمایند و نگذارند این فرصت تاریخی ضایع شود.

جدول۴: تلفات مجموعی جهت‌های درگیر جنگ و غیرنظامیان:

اسم

کشته اسم زخمی
نیروهای افغان ۹۷ نیروهای افغان

۸۴

مخالفین مسلح دولت

۱۶۵ مخالفین مسلح دولت ۸۳
غیرنظامیان ۴۱ غیرنظامیان

۶۰

نیروهای خارجی

ـ نیروهای خارجی ـ
مجموعه ۳۰۳ مجموعه

۲۲۷

مجموع تلفات     ۵۳۰             

پایان

همچنین ببینید

د افغان جګړې د مرګ‌ژوبلې اوونیز راپور (۵ –۱۱ جون ۲۰۲۰م)

ګڼه: ۵۷ یادونه: دغه راپور په PDF بڼه د ډانلوډولو لپاره دلته  کلېک وکړئ سریزه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *